داغداغان

۰تومان

بومی
درخت مقدس
نماد برکت
عمر طولانی
مقاوم به سرما و خشکی

 

محل کاشت : پارک جنگلی کوهسارآیکون

ناموجود