من اینجا ریشه در خاکم …

گونه های درختان

تاغ

تاغ

۴۰۰,۰۰۰تومان
ناموجود

گونه درخت

زالزالک

۶۵۰,۰۰۰تومان
ناموجود

گونه درخت

انار

۰تومان
ناموجود

گونه درخت

سرو کوهی

۰تومان

گونه درخت

ون / زبان‌گنجشک

۵۷۰,۰۰۰تومان
ناموجود

گونه درخت

ارغوان

۰تومان
ناموجود

گونه درخت

بلوط ایرانی

۰تومان
ناموجود

گونه درخت

سنجد

۰تومان

نهال بکاریم

ما نهال می کاریم، پلاک گذاری می کنیم و از آن مراقبت می کنیم تا رشد کند و بی منت به همه جهان عشق بدهد

چرا درخت هدیه کنیم؟

ما در بازدم بستری را فراهم کرده ایم که شما بتوانید صاحب و سازنده جنگل خودتان باشید، جنگلی که همراه شما رشد میکند و بی منت به همه جهان عشق و زیبایی هدیه میکند

جذب دی اکسید کربن و کاهش گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی

کنترل طوفان و جلوگیری از جاری شدن سیلاب

تولید اکسیژن و تلطیف هوای شهرها

کاهش دمای محیط

ایجاد آرامش و کاهش خشونت در جوامع

جذب باران و رطوبت و تغذیه ی سفره های آب زیرزمینی جلوگیری از فرسایش خاک

درخت هدیه دهید!

رسالت بازدم

بازدم اشاره به دوباره نفس کشیدن و تازگی دارد. به مخاطب این وعده را می‌دهد که با کاشتن درخت دوباره می‌توان نفس کشید و زندگی را به زمین هدیه کرد.
در معنای دیگر بازدم کنشی است در برابر دم؛ زمین و درختان به ما نفس کشیدن را هدیه می‌دهند و ما در کنشی به زمین ودرختان با کاشتن درختی دیگرعمل او را پاسخ می‌گوییم.
رسالت ما در بازدم هدیه کردن درختان بیشتر به زمین و اشاعه فرهنگ درخت دوستی و درختکاری ست. در این مسیر با ما همسفر شوید…

درباره بازدم بیشتر بدانید