نمایش 1–12 از 14 نتیجه

ون / زبان‌گنجشک (+)

۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

بومی

اکسیژن ساز دارای خواص درمانی خزان دار مقاوم به سرما و خشکی

سه ساله

  نهال های ویژه بیش از دو سال پیش کاشته شده و نگهداری شده‌اند، و اکنون به شرایط پایداری و استقلال رسیده‌اند. شما سرپرستی نهالی را هدیه می‌کنید که خیالتان از دوام و رشد و سبز ماندن آنها راحت است.   محل کاشت : پارک جنگلی کوهسار (تا اطلاع ثانوی و تضمین شرایط مناسب، نهال‌های جدید دیگری در این مکان کاشته نمی‌شود)

ارغوان (+)

۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
بومی اکسیژن ساز نماد بهار و نو شوندگی خزان دار مقاوم به سرما و خشکی سه ساله   نهال های ویژه بیش از دو سال پیش کاشته شده و نگهداری شده‌اند، و اکنون به شرایط پایداری و استقلال رسیده‌اند. شما سرپرستی نهالی را هدیه می‌کنید که خیالتان از دوام و رشد و سبز ماندن آنها راحت است.   محل کاشت : پارک جنگلی کوهسار (تا اطلاع ثانوی و تضمین شرایط مناسب، نهال‌های جدید دیگری در این مکان کاشته نمی‌شود)

داغداغان (+)

۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
بومی درخت مقدس نماد برکت عمر طولانی مقاوم به سرما و خشکی سه ساله   نهال های ویژه بیش از دو سال پیش کاشته شده و نگهداری شده‌اند، و اکنون به شرایط پایداری و استقلال رسیده‌اند. شما سرپرستی نهالی را هدیه می‌کنید که خیالتان از دوام و رشد و سبز ماندن آنها راحت است.   محل کاشت : پارک جنگلی کوهسار (تا اطلاع ثانوی و تضمین شرایط مناسب، نهال‌های جدید دیگری در این مکان کاشته نمی‌شود)

تاغ (+)

۷۰۰,۰۰۰تومان
بومی مقاوم به خشکی و گرما شورپسند ریشه های گشترده و عمیق تثبیت کننده خاک و شن های روان • کمک به احیاء زیستگاه یوزپلنگ آسیایی

+ پلاک اسم‌دار

*پلاکگذاری و عکاسی در هفته‌ی آخر هر ماه انجام می‌شود.

تاغ

۵۰۰,۰۰۰تومان

+ پلاک شماره

بومی مقاوم به خشکی و گرما شورپسند ریشه های گشترده و عمیق تثبیت کننده خاک و شن های روان • کمک به احیاء زیستگاه یوزپلنگ آسیایی

زالزالک

۰تومان
 • بومی
 • اکسیژن ساز
 • عمر طولانی
 • دارای میوه با خواص درمانی
 • مقاوم به کم آبی و خشکی

انار

۰تومان
بومی
 • نماد فراوانی و برکت
 • خزان دار
 • دارای خواص درمانی
 • مقاوم به کم آبی و سرما
محل کاشت : پارک جنگلی کوهسار

سرو کوهی

۰تومان
 • بومی
 • نماد ایستادگی و جاودانگی
 • عمر طولانی
 • همیشه سبز
 • دارای خواص درمانی
 • مقاوم به کم آبی و سرمامحل کاشت : پارک جنگلی کوهسار

ون / زبان‌گنجشک

۰تومان
 • بومی
 • بسیار مقاوم به خشکی و بی آبی
 • خزان دار
 • دارای خواص درمانی
محل کاشت : پارک جنگلی کوهسار

ارغوان

۰تومان
 • بومی
 • نماد بهار و نو شوندگی
 • مقاوم در برابر خشکی و سرما
 • اکسیژن ساز
 • خزان دار
  محل کاشت : پارک جنگلی کوهسار

بلوط ایرانی

۰تومان
بومی نماد زندگی و طول عمر مقاوم به سرما و خشکی عمر طولانی قدرت تکثیر زیادآیکون   محل کاشت : پارک جنگلی کوهسار  

سنجد

۰تومان
بومی نماد سلامتی مقاوم در برابر خشکی و آلودگی جوی بادشکن رشد سریع   محل کاشت : پارک جنگلی کوهسارآیکون