• کاشت نهال از زمان ثبت سفارش طی مدت حداکثر 10  روز کاری ( دو هفته) انجام خواهد شد.
  • در صورت مساعد نبودن شرایط جوی و یا وجود شرایط فورس ماژور کاشت درختان تا زمان عادی شدن شرایط به تعویق خواهد افتاد.
  • برای سفارشات فوری و با پرداخت هزینه آن گواهی کاشت با تصویر انتخابی صادر و طی 24 ساعت از زمان ثبت درخواست ارائه میشود.
  • تنها مالکیت معنوی درخت های کاشته شده متعلق به سفارش دهنده و گروه درختکاری بازدم می باشد.
  • در صورت از بین رفتن نهال به هر دلیل تا دو سال پس از تاریخ کاشت ، بازدم یکبار به رایگان نهال جایگزین برای آن خواهد کاشت.
  • ممکن است محل کاشت و یا گونه ی نهال جایگزین بسته به شرایط با محل و گونه اولیه متفاوت باشد.
  • پلاک های چوبی تنها یک بار و در زمان کاشت و عکاسی تهیه و به درخت آویز می گردد و عمر کوتاهی دارد ، پلاک دائمی پارچه ای و حاوی شماره درخت است و تا همیشه بر روی درخت باقی می ماند.
  • تهیه گزارش حال درخت هر شش ما یکبار و با پرداخت هزینه آن امکانپذیر است.
  • بازدم اجازه استفاده از تصاویر درخت و سندها را دارد ، مگر آنکه در زمان ثبت سفارش عدم تمایل خود را اعلام نمایید.
  • مطالب درج شده بر روی پلاک و اسناد درخت نباید مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.