درخواست گزارش حال درخت

(بهتر است درخواست گزارش حال درخت را در بهار و تابستان ثبت نمایید)

'فرآیند درخواست گزارش حال درخت
  • بهترین راه آگاهی از وضعیت درختان مراجعه حضوری به محل کاشت و پیدا کردن درختان از طریق مختصات قید شده در سند درخت است.

  • تهیه گزارش حال درخت از جانب بازدم برای تمامی سفارشات هر شش ماه یکبار و با ثبت درخواست و پرداخت هزینه آن امکانپذیر است.

  • گزارش حال درخت از زمان ثبت درخواست طی 10 روز کاری انجام و در بخش گزارشات بارگذاری و به شما اطلاع رسانی می شود.

  • در صورت مساعد نبودن شرایط جوی و یا وجود شرایط فورس ماژور اخد گزارش حال درختان تا زمان عادی شدن شرایط به تعویق خواهد افتاد.

  • شرایط نهال های کاشته شده در عرصه های طبیعی با گیاهان آپارتمانی و باغات متفاوت است و ممکن است در طول یک فصل بخاطر تنش های پیش آمده یک یا چندبار برگ های خود را از دست داده و مجددا جوانه بزنند. لذا معیار سالم یا خشک بودن درخت، تشخیص کارشناسان بازدم در زمان گزارش گیری و با بررسی وضعیت تنـه و ریشه و وضعیت نهال است.

  • گزارش نهال هایی که به هر دلیلی از بین رفته اند پس از کاشت مجدد، اخذ و در صفحه بارگذاری می شود.

  • ممکن است محل کاشت و یا گونه ی نهال جایگزین بسته به شرایط با محل و گونه ی اولیه متفاوت باشد.

  • مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در پنل درخواست گزارش حال درخت به عهده ی سفارش دهنده است و بازدم مسئولیتی در قبال مغایرت اطلاعات وارد شده ندارد.

  • گزارشات تنها در فصول برگدار بودن گیاهان تهیه می شوند و اخذ گزارش در زمان خزان و بی برگی درختان امکانپذیر نیست.