من اینجا ریشه در خاکم …

گونه های درختان

در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

زالزالک

۴۷۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

انار

۴۴۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

سرو کوهی

۶۰۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

زبان گنجشک

۳۹۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

ارغوان

۴۰۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

بلوط ایرانی

۵۱۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

سنجد

۳۹۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

گونه درخت

داغداغان

۳۹۰,۰۰۰تومان

نهال بکاریم

ما نهال می کاریم، پلاک گذاری می کنیم و از آن مراقبت می کنیم تا رشد کند و بی منت به همه جهان عشق بدهد

چرا درخت هدیه کنیم؟

ما در بازدم بستری را فراهم کرده ایم که شما بتوانید صاحب و سازنده جنگل خودتان باشید، جنگلی که همراه شما رشد میکند و بی منت به همه جهان عشق و زیبایی هدیه میکند

دی اکسید کربن را جذب و باعث کاهش گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی میشوند

کنترل طوفان و جلوگیری از جاری شدن سیلاب

تولید اکسیژن و تلطیف هوای شهرها

کاهش دمای محیط

ایجاد آرامش و کاهش خشونت در جوامع

جذب باران و رطوبت و تغذیه ی سفره های آب زیرزمینی جلوگیری از فرسایش خاک

درخت هدیه دهید!

رسالت بازدم

بازدم اشاره به دوباره نفس کشیدن و تازگی دارد. به مخاطب این وعده را می‌دهد که با کاشتن درخت دوباره می‌توان نفس کشید و زندگی را به زمین هدیه کرد.
در معنای دیگر بازدم کنشی است در برابر دم؛ زمین و درختان به ما نفس کشیدن را هدیه می‌دهند و ما در کنشی به زمین ودرختان با کاشتن درختی دیگرعمل او را پاسخ می‌گوییم.
رسالت ما در بازدم هدیه کردن درختان بیشتر به زمین و اشاعه فرهنگ درخت دوستی و درختکاری ست. در این مسیر با ما همسفر شوید…

درباره بازدم بیشتر بدانید

به هر مناسبتی درخت هدیه دهید

درخت هدیه ای معنوی و ارزشمند است که در بسیاری از مناسبت ها و حتی بدون مناسبت، بسیار نیکوست که آن را به یکدیگر و زمین هدیه کنیم.