مراحل ثبت سفارش

  • ابتدا از بین گونه های موجود نهال مورد نظر خود را انتخاب کنید
  • اطلاعات مورد نیاز برای هر درخت را وارد نمایید
  • اگر قصد سفارش بیش از یک درخت را دارید مراحل پیشین را برای هر درخت تکرار نمایید،
    در غیر این صورت برای مشاهده ی سبد خرید و ثبت سفارش کلیک نمایید
  • اطلاعات وارد شده و تعداد را مجددا بررسی نمایید و در صورت صحیح بودن آن جهت ادامه و تسویه حساب کلیک نمایید.
  • سفارش شما با موفقیت ثبت شد و در اسرع وقت اجرا شده و مستندات آن برای شما ارسال می گردد.

گونه های موجود