مراحل ثبت سفارش

  • ابتدا از بین گونه های موجود نهال مورد نظر خود را انتخاب کنید
  • اطلاعات مورد نیاز برای هر درخت را وارد نمایید
  • اگر قصد سفارش بیش از یک درخت را دارید مراحل پیشین را برای هر درخت تکرار نمایید، در غیر این صورت برای مشاهده ی سبد خرید و ثبت سفارش کلیک نمایید
  • گواهی کاشت درخت ( فاقد عکس و لوکیشن) در صورت درخواست طی 24 ساعت صادر وتحویل می گردد.
  •  سند مالکیت معنوی،گواهی کاشت و گزارش حال درخت بصورت فایل ارائه می شود.
  • اطلاعات وارد شده و تعداد را مجددا بررسی نمایید و در صورت صحیح بودن آن جهت ادامه و تسویه حساب کلیک نمایید. 
  • پس از پرداخت سفارش شما با موفقیت ثبت شده و در اسرع وقت اجرا و مستندات آن برای شما ارسال می گردد.

گونه های موجود

تاغ

تاغ

۴۰۰,۰۰۰تومان

گونه درخت

ون / زبان‌گنجشک

۵۷۰,۰۰۰تومان

گونه درخت

داغداغان

۵۷۰,۰۰۰تومان